Årets roser er fundet

På 1. pladsen kom rose nummer 9. Ghita ™Renaissance® Poulren013(N)

på 2. pladsen kom rose nummer 4. Hansestadt Rostock

på 3. pladsen kom rose nummer 8. Clair ™Renaissance® Poulsyng(N).

Den vi kalder Bogense-Rosen