Bestyrelsen for foreningen Nordfyns Rosenfestival

Finn Jensen, formand

John Jensen, næstformand

Per Maegaard, kasserer

Lotte Viborg Sørensen, sekretær

Jannie Rasmussen, bestyrelsesmedlem

Gritt Nørgaard, bestyrelsesmedlem

Monika Holst, bestyrelsesmedlem

Lars Hauggaard, bestyrelsesmedlem

Claus Halsgaard Pedersen, bestyrelsesmedlem

 

Rosenfestival Leder

Jette Kærgaard

Foreningen Nordfyns Rosenfestival

Nordfyns Rosenfestival er en medlemsforening, der har som formål at afvikle Rosenfestival i Bogense den 1. weekend i august som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Foreningens formål er at skabe og udvikle gode rosenoplevelser, der:

  • tiltrækker gæster fra nær og fjern til at komme igen – år efter år
  • styrker handelslivet på Nordfyn med en øget omsætning
  • hjælper de frivillige organisationer
  • giver indbyggerne i Nordfyn attraktive rosenoplevelser

Nordfyns Rosenfestival ledes af bestyrelsen og på dag basis varetages foreningens opgaver af Rosenfestival Leder Jette Kærgaard.

Generalforsamling afholdes iflg. vedtægterne i 1. kvartal.

Økonomien bag Rosenfestivalen

Nordfyns Rosenfestival er en non-profit forening. Rosenfestivalen er støttet af Nordfyns Kommune og af Nordfyns Erhverv og Turisme. Rosenfestivalen har som formål at arrangere en festival, der sætter Bogense på landkortet, til gavn og glæde for handlen i byen og for gartnerne, som producerer og sælger roserne.
Uden de lokale rosengartnere er det slet ikke muligt at arrangere en Rosenfestival. Det samme kan man vi sige om vores sponsorer, samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige og gæster. De er alle sammen med til at gøre Rosenfestivalen mulig. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle de mennesker, der er med til at gøre Nordfyns største event til en succes år efter år.