Foreningen Nordfyns Rosenfestival

Nordfyns Rosenfestival er en medlemsforening, der har som formål at afvikle Rosenfestival i Bogense den 1. weekend i august som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Foreningen formål er at skabe og udvikle gode rosenoplevelser, der:

  • får gæster fra nær og fjern til at komme igen – år efter år
  • styrker handelslivet på Nordfyn med en øget omsætning
  • hjælper de frivillige organisationer
  • giver indbyggerne på Nordfyn attraktive rosenoplevelser


Rosenfestivalens DNA

På markerne rundt om Bogense på Nordfyn produceres op mod 80% af de danske haveroser. Dette faktum er festivalens DNA og selve idégrundlaget for hele Rosenfestivalen. Grønløkke Planteskole, der er Skandinaviens største producent af haveroser, er en af de bærende kræfter bag Rosenfestivalen. I dag er Finn Jensen fra Grønløkke Planteskole, formand for foreningen.

Generalforsamling afholdes iflg. vedtægterne i 1. kvartal.

Nordfyns Rosenfestival ledes af bestyrelsen og på dag basis varetages foreningens opgaver af Rosenfestival Leder Jette Kærgaard.

Økonomien bag Rosenfestivalen
Nordfyns Rosenfestival er en non-profit forening. Rosenfestivalen er støttet af Nordfyns Kommune og af Nordfyns Erhverv og Turisme. Rosenfestivalen har som formål at arrangere en festival, der sætter Bogense på landkortet, til gavn og glæde for handlen i byen og for gartnerne, somproducerer og sælger roserne.
Uden de lokale rosengartnere er det slet ikke muligt at arrangere en Rosenfestival. Det samme kan man vi sige om vores sponsorer, samarbejdspartnere, medlemmer, frivillige og gæster. De er alle sammen med til at gøre Rosenfestivalen mulig. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle de mennesker, der er med til at gøre Nordfyns største event til en succes år efter år.